Welkom!

Je wil graag dat er meer beweging komt in jouw organisatie? Meer dynamiek en een meer proactieve houding bij de mensen? Zodat je je sneller aan kunt passen aan nieuwe omstandigheden?

Graag ga ik samen met jou aan het werk als je het realiseren van een gedragsverandering in je organisatie zowel noodzakelijk als lastig vindt. Mijn sterkste kanten zijn de analyse - wat is er aan de hand? – en het ontwerp van een concreet verandertraject – wat moet er concreet gebeuren?

Mijn verhaal kan confronterend zijn. Ik maak helder en consequent gevoelige zaken bespreekbaar, maar met behoud van respect en integriteit van alle betrokkenen. En ik maak geen uitzonderingen. Jij staat dus zelf op de ‘foto’ die ik maak. Dat betekent dat jouw inzet ook gewoon nodig is. Ik neem namelijk niet je verantwoordelijkheid over.

Als je zelf al een aanpak hebt bedacht en slechts capaciteit zoekt voor de uitvoering, kunt je mij beter niet inschakelen. Daar zijn anderen waarschijnlijk beter in.

Met een hartelijke groet,

Wolter van der Knaap