Elke adviseur brengt zijn eigen methodische achtergrond en zijn eigen overtuigingen met zich mee, hoe breed hij (of zij) ook opgeleid is. Dit is in zeven punten wat ik meebreng:

  • Wat het ontwerpen van een veranderproces betreft, ben ik vooral gevormd door Hans Vermaak. Het framework dat hij samen met Leon de Caluwé heeft ontwikkeld voor het aansturen van veranderprocessen is zeer analytisch van opzet. De flexibiliteit die erin zit, stelt mij bovendien in staat om samen met elke opdrachtgever tot een passend ontwerp te komen. Van Hans heb ik ook de meeste begeleiding gehad bij mijn master “Advanced Change Methodologies” bij Sioo.
  • Mijn blik op mensen in veranderprocessen is vooral gevormd door de “Transactionele Analyse”. Dat heeft bij mij geleid tot een zekere mildheid en geduld. Veel mensen zijn niet persé tegen verandering, maar zo’n proces kan onbedoeld wel van alles naar boven brengen.
  • Ik kijk naar organisaties als systemen van interactie met bepaalde patronen. Vergelijk het met een horloge. Als dat niet goed loopt, heeft het niet veel zin om één keer de wijzers goed te zetten. Je kunt beter iets aan het mechaniek doen.
  • Een extra, bijzondere kijk op organisaties heb ik meegekregen vanuit de theorie achter de organisatieopstellingen.
  • Mijn kracht ligt in de procesbegeleiding bij veranderingen. Als externe kan ik niet zoveel in mijn eentje. Daarom doe ik zoveel mogelijk samen met de opdrachtgever. Dat werkt het best. Co-creatie = eigenaarschap!
  • Veranderprocessen zijn vaak een beetje ‘rommelig’. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe minder planbaar het wordt. Dat geeft niet, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Bij Phoenix Opleidingen heb ik geleerd de onzekerheid die dat soms bij mijzelf en bij andere betrokkenen oproept te hanteren.
  • Mijn vaardigheden als coach heb ik ontwikkeld bij de Strategisch Coachen Groep.