Het is mijn overtuiging dat een opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de gewenste verandering in zijn organisatie niet kan overdragen op een extern adviseur. Zijn persoonlijke steun, zijn zichtbare inzet en zijn energie zijn onmisbaar voor een blijvende verandering van het gedrag van zijn medewerkers. Eenvoudig gezegd: de opdrachtgever moet gewoon goed voorbeeldgedrag tonen, want anders gaat het niet. Als hij zelf geen leiderschap toont in de verandering, wie moeten de medewerkers dan volgen?

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat verandermanagement zijn vak (of expertise) is. Of dat hij zomaar eventjes afstand van zichzelf kan nemen om te zien hoe hij met zijn woorden en daden bijdraagt aan de bestaande situatie. Daar kan een kritische spiegel voor nodig zijn. Van iemand met kennis van allerlei toepasselijke werkvormen en methodieken.

Dit is wat ik onder procesbegeleiding versta: opdrachtgevers helpen om het veranderproces in te richten, aan te passen en op de rails te houden. Door kritische vragen te stellen. Door advocaat van de duivel te spelen. Door steun te geven op lastige momenten. Door twijfel te zaaien op momenten dat zaken als vanzelfsprekend worden aangenomen. Door eens een feestje te organiseren als er iets te vieren valt. Door afscheid te leren nemen van wat voorbij is. Door werkvormen aan te reiken als dat nodig is. Enzovoorts. Enzovoorts. Maar niet door zèlf het ‘gezicht’ van de verandering te worden!!!